co TO Jsou sorbenty a k čemu slouží?


Při práci s nebezpečnými chemickými látkami je velmi důležité dodržet preventivní opatření pro případ jejich úniku. Sorbenty jsou materiály sloužící k likvidaci úkapů, rozlití nebo úniků nebezpečných látek na pevný povrch nebo vodní hladinu. Sorbenty lze rozdělit do 3 skupin dle typu a množství uniklé kapaliny.

Ropné, neboli hydrofobní sorbenty jsou v barvě bílé, tento typ sorbentu je navržen tak, aby absorboval ropné látkysorpční-had Tento typ sorbentu neabsorbuje vodu, plave na vodní hladině, a je často používán k likvidaci havárií na vodních hladinách. Sorbenty dodáváme i v praktických havarijních soupravách.

Univerzální sorbent v šedé barvě, je sorbent navržen tak,sorpční-had-ponozka-universal aby vstřebal všechny neagresivní kapaliny, jako jsou oleje, chladicí kapaliny, rozpouštědla, nemrznoucí směs a dokonce i voda. Tento typ sorbentu se často používá pro průmyslové uklízení, ale také pro obecnou kontrolu úniku. 


Chemické sorbenty mají růžovou barvu
a jsou určené k pohlcení agresivních kapalin, kyselin apod. Tento sorbent se používá převážně při únicích kapalin v chemických provozech nebo při likvidaci havárie na pozemních komunikacích. Chemické sorbenty jsou také součástí povinné výbavy ADR souprav.

růžový-sorpční-had-ponožka  chemický-sorbent